Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Mỹ Trinh

Bình Định
binhdinh-thcsmytrinh@edu.viettel.vn