Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 2
Năm 2022 : 377
 • Võ Văn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 08 tháng 12 năm 1980. Quê quán: Mỹ Trinh-Phù Mỹ-Bình Định

 • Võ Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 12 tháng 12 năm 1970. Quê quán: Mỹ Trinh-Phù Mỹ-Bình Định.

 • Võ Thanh Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 20 tháng 05 năm 1978. Quê quán: Mỹ Trinh-Phù Mỹ-Bình Định

 • Trương Ngọc Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 20 tháng 02 năm 1965. Quê quán: Đông Hội-Đông Anh-TP Hà Nội. 

 • Trần Văn Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày  10 tháng 06 năm 1959. Quê quán: Mỹ Trinh-Phù Mỹ-Bình Định

 • Trần Thị Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày  15 tháng 05 năm 1975. Quê quán: Mỹ Trinh-Phù Mỹ-Bình Định.

 • Phan Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày  01 tháng 03 năm 1979. Quê quán: Mỹ Lộc-Phù Mỹ-Bình Định.

 • Nguyễn Văn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Chủ tịch Công đoàn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 06 tháng 08 năm 1965. Quê quán: Mỹ Trinh-Phù Mỹ-Bình Định.

 • Nguyễn Văn Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 10 tháng 07 năm 1980. Quê quán: Bình Thuận-Tây Sơn-Bình Định. 

 • Nguyễn Văn Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 12 tháng 08 năm 1967. Quê quán: Mỹ Trinh-Phù Mỹ-Bình Định.

 • Nguyễn Thị Thanh Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 13 tháng 03 năm 1981. Quê quán: Mỹ Hiệp-Phù Mỹ-Bình Định. 

 • Nguyễn Thị Thân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngà 13 tháng 03 năm 1981. Quê quán: Ân Nghĩa Hoài Ân-Bình Định

Video Clip
Tài liệu mới