Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 2
Năm 2022 : 377
 • Huỳnh Ngọc Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1958. Quê quán: Mỹ Hòa-Phù Mỹ-Bình Định. Nghỉ hưu ngày 01/6/2018

 • Võ Văn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 08 tháng 12 năm 1980. Quê quán: Mỹ Trinh-Phù Mỹ-Bình Định

 • Trần Thị Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Kế toán
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày  06 tháng 10 năm 1982. Quê quán: Mỹ Hiệp-Phù Mỹ-Bình Định

 • Nguyễn Văn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Chủ tịch Công đoàn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 06 tháng 08 năm 1965. Quê quán: Mỹ Trinh-Phù Mỹ-Bình Định.

 • Nguyễn Văn Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 10 tháng 07 năm 1980. Quê quán: Bình Thuận-Tây Sơn-Bình Định. 

 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 10 tháng 04 năm 1977. Quê quán: TT Phù Mỹ-Phù Mỹ-Bình Định. 

 • Lê Ngọc Đại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 12 tháng 12 năm 1984. Quê quán: Mỹ Hòa-Phù Mỹ-Bình Định. 

 • Trần Bình Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 04 tháng 10 năm 1966. Quê quán: Mỹ Thọ-Phù Mỹ-Bình Định.

 • Phạm Thị Hồng Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 13 tháng 07 năm 1968. Quê quán: Mỹ Trinh-Phù Mỹ-Bình Định.

 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Quê quán: Mỹ Trinh-Phù Mỹ-Bình Định.

 • Hồ Văn Hội
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Quê quán: Mỹ Chánh-Phù Mỹ-Bình Định.

 • Bùi Công Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 17 tháng 6 năm 1961 tại Bình Lục, Hà Nam.Quê quán: Mỹ Hiệp-Phù Mỹ-Bình Định

Video Clip
Tài liệu mới