Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 2
Năm 2022 : 377
 • SKKN THÂN
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CHUẨN BỊ THI GVDG

 • Trần Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn thư
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày  18 tháng 02 năm 1986. Quê quán: Mỹ Trinh-Phù Mỹ-Bình Định

 • Lê Ngọc Đại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 12 tháng 12 năm 1984. Quê quán: Mỹ Hòa-Phù Mỹ-Bình Định. 

 • Đặng Minh Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Thiết bị
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày ngày 13 tháng 09 năm 1989. Quê quán: Mỹ Châu-Phù Mỹ-Bình Định. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm.

 • Trần Thị Tỉnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế học đường
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày ngày 28 tháng 12 năm 1985. Quê quán: Mỹ Trinh-Phù Mỹ-Bình Định.

 • Nguyễn Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thư viện
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày ngày 08 tháng 04 năm 1988. Quê quán: Mỹ Hiệp-Phù Mỹ-Bình Định. 

Video Clip
Tài liệu mới