Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 2
Năm 2022 : 377
 • Huỳnh Ngọc Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1958. Quê quán: Mỹ Hòa-Phù Mỹ-Bình Định. Nghỉ hưu ngày 01/6/2018

 • Võ Văn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 08 tháng 12 năm 1980. Quê quán: Mỹ Trinh-Phù Mỹ-Bình Định

 • Bùi Công Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 17 tháng 6 năm 1961 tại Bình Lục, Hà Nam.Quê quán: Mỹ Hiệp-Phù Mỹ-Bình Định

Video Clip
Tài liệu mới